Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Készletgazdálkodási rendszer
Egy   kereskedelmi   rendszer   tökéletes   működése   a   jó   törzsadatokon   múlik   Az   Apolló rendszerben   cikket   rendkívül   sok   információval   ruházhatjuk   fel,   melyek   közül   hadd emeljük   ki   a   beszállítói   információkat,   a   cikkenkénti   több   mértékegységet   (gyűjtő vonalkód    kezelésével    együtt),    rendelés    kapcsolatos    információkat,    minimum, maximum    készletszinteket,    a    jövedéki    termék,    a    környezetvédelmi    termékdíj speciális adatait. Ötfajta listaárával, 25 fajta engedménnyel, igény szerinti egyedi áraival az Apolló rendszer rugalmasan megfelel az árpolitikák szabad  kialakításának. Cikkenként ill. áruforgalmi típusonként megadhatjuk a könyvelési adatokat, ezzel automatikusan könyveli a készletmozgásokat. A rendszerben fogadhatjuk a vevői megrendeléseket az internetes kereskedelmi rendszerből (B2B, B2C) vagy manuálisan is felvehetjük azokat. A készleten lévő megrendelt termék lefoglalhatjuk a vevőnek, ha nincs, akkor átadhatjuk a vevői igényt a szállítói rendelés-nyilvántartásnak, amit kiegészíthetünk a raktárra történő rendeléseinkkel. Mindkét rendelés-nyilvántartás végigköveti a rendelés valamennyi fázisát, a kimenő leveleket elkészíti és faxon, e-mail-en elküldi a partnernek. A bejövő dokumentumokat szkennerrel hozzáfűzhetjük a nyilvántartáshoz, bármikor képernyőn megnézhetjük őket. Bevételezhetjük az árukat a szállítótól, a konkrét vevői rendelésre érkezetteket (automatikusan) lefoglalhatjuk. A    Visual    Apolló    rendszer    az    alap-,    és    segédanyagok,    kereskedelmi    áruk    adatait    közt nyilvántartja   a   beszerzéssel   kapcsolatos   információkat:   kik   a   beszállítók,   mennyiért,   milyen szállítási    és    fizetési    határidővel    szállítanak.    A    rendszerrel    a    gyártáshoz,    a    folyamatos értékesítéshez   szükséges   cikkeket   megrendelhetjük   a   szállítótól   úgy,   hogy   azzal   valamennyi fázist    lekezelhetjük:    árajánlatkérés    és    fogadás,    megrendelésküldés,    rendelés-visszaigazolás fogadása,    szállítási    megbízás,    bevételezés.    A    kimenő    levelek    magyar,    angol,    német,    olasz, francia nyelven is elkészíthetők. Az   importból   történő   beszerzések   során   a   készlet-könyvelésben   mindig   nagy   gondot   okoz az   utólag   érkező   áruszámla,   vámhatározat,   szállítási   költség   számla,   illetve   egyéb,   a   beszerzési árba   beletartozó   költségszámla.   Ezeket   az   utólag   érkező   költségeket   fel   kell   osztani   a   már felhasznált,   értékesített,   illetve   a   még   raktárban   maradt   készletekre.   Ezt   a   Visual   Apolló   egy gombnyomással    megoldja:    a    megfelelő    értékeket    az    utolsó    bizonylat    megérkezésekor felosztja a készletekre, illetve lekönyveli a már felhasznált készletekre jutó költséget. Az értékesítés történhet közvetlenül számlázással (akár rendelésre akár anélkül), vagy kiszállíthatjuk az árut szállítólevéllel, majd áruátvétel után - akár több szállítólevelet egyszerre - számlát készíthetünk belőle. A program képes számtalan raktár kezelésére, melyek között mozgathatjuk áruinkat. Igény szerint direkt módon is (selejtezés, minta) megváltoztathatjuk készleteinket, kezeli az áfa raktárak, a bizományba adott és a bizományba kapott készleteket is. A     STORE     modul     kimutatásaival     pontos     képet     kaphatunk     készleteinkről,     azok változásáról,   ABC   elemzésével   korábbi   időszak   adataival   vethetjük   össze   jelen   időszak adatait. A legfontosabb kimutatások az alábbiak: Raktárforgalmi jelentés Összesített forgalmi jelentés Beszerzési statisztika Értékesítési statisztika A legjobb… (termék, vevő, szállító, …) ABC termék és vevőelemzés Elfekvő készletek A     modul     menü-rendszere     az     áru     fizikai     útja     követéséhez     szükséges     funkciókat tartalmazza, használata pedig néhány óra alatt elsajátítható.

Termelésirányító és készletgazdálkodási modul

A   termelő   cégek   számára   készülő   rendszernek   magában   kell   foglalnia   mindazon   funkciókat, amelyeket   az   előző   pontban   leírt   kereskedelmi   rendszer,   hiszen   az   alapanyagokat   ugyanúgy be   kell   szerezniük,   a   készterméket   pedig   értékesíteniük   kell.   Sok   esetben   a   termelő   cégek felvállalják   a   társcégeik   termékeinek   értékesítését   is.   A   fentiek   miatt   a   Termelésirányító   és készletgazdálkodási   rendszer   a   kereskedelmi   rendszere   épülve   a   következő   funkcióval   egészíti ki azt: Minőségellenőrzés Azon    termékek    (alapanyagok,    alkatrészek,    ill.    kereskedő    cég    esetében    áruk),    melyeknek minőségét   a   gyártás   megkezdése   előtt   ellenőrizni   kell,   egy   „karantén”   raktárba   kerülnek.   A bevizsgálás után pedig átkerülnek a megfelelő alapanyag-, alkatrész- vagy áru-raktárba. Gyártási folyamatok Nyilvántarthatjuk     a     humán     és     gépi     erőforrásainkat     (szakképzettség/típus,     előfordulás, darabszám).   Megadhatjuk   a   gyártási   folyamatok   leírását:   az   anyagszükségletet,   a   gépi-   és humán    erőforrás-igényt    és    az    időigényt.    Kapcsolódó    folyamatok    esetén    hasonló    módon megadhatjuk      a      félkész      termékek      előállításának      leírását      is.      A      gyártási      folyamat anyagszükségletében    szerepelhet    félkész    termék    is,    melyek    az    anyagszükségletek    között szerepelhetnek   az   alapanyagok   mellett.   Gyártás-   tervezésekor   a   rendszer   ellenőrzi,   hogy   van-e raktáron a szükséges félkész- termék, s ha nincs, akkor rendelkezik annak legyártásáról is. Előkalkuláció A    gyártáshoz    szükséges    anyagok    beszerzési    értékeit    „ismeri”    a    rendszer.    Megadhatjuk    a humán     és     gépi     erőforrások,     az     általános     költségek     gyártási     egységre     vonatkoztatott egységárait, melyből előkalkuláció elkészíthető. Gyártás A    vevői    rendelésből    fogadja    a    megrendelt    termékeket    szállítási    határidő    szerint,    mely kiegészíthető    az    esetleges    raktárra    történő    gyártáshoz    szükséges    rendelésekkel.    Az    igény alapján   –   a   gyártási   folyamatok   ismeretében   –   elkészíthetjük   a   termelési   tervet.   A   program   a hiányzó alapanyagok listáját átadja az anyagbeszerzésnek. A   gyártás   befejezésekor   -   a   normák   alapján   –   csökkenti   az   alap-   és   segédanyagok   készleteit,   s a   késztermékeket   raktári   nyilvántartásba   veszi.   Az   azonosításhoz   szükséges   dokumentumokat - vonalkóddal vagy a nélkül, doboz, raklap azonosítóval - elkészíti a rendszer. Utókalkuláció A     gyártási     folyamat     befejeztével     a     ténylegesen     felmerült     költségekről     utókalkulációt végezhetünk. Késztermékek értékesítése A   késztermékeket   –   rendelés-nyilvántartás   szerint   –   a   kialkudott   klauzák   alapján   („a   vevő   jön   a termékért”,   „a   szállítást   kért”   és   így   tovább)   értékesíthetjük.   A   raktári   kiadáshoz   (kapujegy), szállításhoz,    késztermék    átadáshoz    szükséges    szállítóleveleket    kinyomtatja    a    rendszer.    A szállítólevelek      alapján      automatikusan      elkészíthetjük      a      számlákat,      melyek      adatai automatikusan átadódnak a pénzügyi, a könyvelési és az áfa- nyilvántartási rendszernek. Üzemi karbantartás A    Visual    Apolló    ezen    funkciója    segítségével    a    gépek    karbantartásait    ütemezhetjük,    s regisztrálhatjuk   az   elvégzett   karbantartásokat,   melyek   költségeit   figyelembe   vesszük   az   elő-, illetve utókalkulációban. Kimutatások, elemzések A   Visual   Apolló   kimutatásai,   elemzései   segítségével   tételesen   és   összesítve   is   ellenőrizhetjük   a készletek   változásait,   az   aktuális   és   az   elfekvő   készletek.      ABC   elemzésével   pedig   az   adott időszakot összevethetjük az előző év hasonló időszakával. A     „Termelésirányítási     és     készletgazdálkodási     modul”     szerves     része     a     Visual     Apolló rendszernek.   A   cikkek   mozgásainak   adatai   (beszerzés,   gyártás,   értékesítés)   automatikusan, valós időben letárolódnak a pénzügyi, a könyvelési és az áfa-nyilvántartási rendszerben. A   Visual   Apolló   általános   rendszer,   így   mind   a   vegyiparban,   textiliparban,   élelmiszer-iparban, elektronikai gyártásban, mind pedig további iparágakban egyaránt használható.

Kiskereskedelmi értékesítés modul

A Visual Apolló rendszer képes együttműködni NAV engedélyes online pénztárgépekkel.

Webáruház (e-Apolló)

Az internet közelebb hozza a terméket a vevőhöz. Nem csak az üzlet nyitva tartása alatt, hanem a nap 24 órájában bárki, bárhol megnézheti a kínálatot, és rendelhet közülük. Az Apolló rendszer internetes áruházi rendszere az e-Apolló rendszer, amelynek feladata: tájékoztassa a vevőket termékekről, árakról, akciókról vevők megrendelhessék a kívánt terméket vevők tájékoztatást kapjanak a rendelésük állásáról, egyéb őket érintő (pl.  rendelések állásáról, számlákról) kérdésekről Az e-Apolló rendszerrel összehangolhatjuk több, egymással nem konkuráló kereskedelmi egységek értékesítését, ezzel megoszthatjuk a marketing- és üzemeltetési költséget.  Az e-Apolló rendszer grafikája alkalmazkodik a cég arculatához, menürendszere az felhasználó kívánsága szerint építhető fel. Az e-Apolló rendszer szorosan illeszkedik az Apolló kereskedelmi és készletgazdálkodási rendszerhez, de attól függetlenül, más rendszerekkel is összekapcsolható. Az e-Apolló rendszerrel nem csak a lakosságot szolgálhatjuk ki, hanem bejelentkezési mechanizmusa ki is zárhatja őket. Ebben az esetben a törzsvevők, a viszonteladók számára nyújthatunk naprakész információt. Fogadhatjuk megrendelésüket, amely automatikusan bekerül a kereskedelmi rendszer rendelés- nyilvántartásába.  Ezzel is pontosíthatjuk, költségkímélőbbé tehetjük az adminisztrációt.
· · · · · · · · · ·