Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Pénzügyi és könyvelési modul
A    Visual    Apolló    rendszer    könyvelési    modulja    általános    rendszer,    bármely    üzletágú társaság   elvárásainak   maximálisan   eleget   tesz.   Programunk   mindenkor   megfelel   az   érvényes jogszabályoknak. A   Visual      Apolló   működését   a   rendszer   bevezetésekor   a   társaságra   számviteli   politikájának megfelelően    beállítjuk.    Ilyen    pl.:    a    könyvvezetés    módja    (elsődlegesen    költségnem    vagy költséghelyre      könyvelnek,      a      könyvvezetés      devizaneme,      a      számlarend      felépítését, gyűjtőszámlák használatát. A   partnertörzsünk   az   ügyfelek   legfontosabb   adatait   nyilvántartja.   Összeköthetjük   a   Heti csődértesítő   adatbázisával,   amivel   kiszűrhetjük   a   problémás   ügyfeleket.   A   vevők   megítélését   a hitelképesség vizsgálat is segíti. A   Visual      Apolló   képes   belföldi   és   külföldi   számlákat   egyaránt   készíteni    mind   forintban,   mind devizában.     A     számlázást     előre     definiált     számlamaszkokat     segíthetik,     melyben     előre megadhatjuk   a   könyvelési   és   áfa   adatait   is,   amely   lehetővé   teszi   a   számvitelt   nem   ismerők számára    is    azonnal    könyvelt    számlák    készítése.    A    számlázandó    tételeket    Excel    fájlból    is fogadhatjuk.     Lehetőség     van     a     számlák     elektronikus     aláírására     és     e-mailben     történő továbbítására. A   számla   formája   a   vállalkozás   igénye   szerint   alakítható.   Az   külföldi   számla   magyar,   angol és   német   nyelven   egyaránt   kiírja   a   számla   állandó   szövegeit.   Hiba   esetén   akár   helyesbítő számlával korrigálhatjuk, akár sztornírozhatjuk azt.   A   számla   készítésekor   lehetőség   van   a   fizetési   határidő   szerint   a   megbontására,   így   az építőiparban oly fontos garanciális visszatartások kezelése is megoldott a rendszerben. A   Visual      Apolló   egyik   legfőbb   előnye   az   egyszeres   adatbevitel.   Az   analitikákban   rögzített (készített)   számlák   azonnal   bekerülnek   a   főkönyvi   könyvelésbe   és   az   áfa   analitikába    is.   A   rendszer természetesen   biztosítja   a   folyamatos   egyezőséget   a   főkönyv,   analitika,   illetve   áfa   kimutatások között. Nagy    hangsúlyt    fektetünk    a    felhasználók    „egyéni    ízlésének”    kielégítésére,    igényeinek kiszolgálására   is.   A   számla-formátumon   túl   a   pénzügyi   levelezések   (egyenlegközlő,   fizetési felszólítás,   késedelmi   kamatközlő   levél,   kompenzáló   levél)   is   a   cég   saját   emblémával,   saját   ízlés szerint  kialakíthatóak. Az   értékvesztés   elszámolása   a   számviteli   politikánknak   megfelelően   történik.   Az   egyedi értékelést   figyelembe   véve   a   Visual   Apolló   rendszerben   vevőnkként,   számlánként   különböző százalékban      elszámolja      az      értékvesztést.      Nem      csak      az      elszámolásra,      hanem      a visszakönyvelésre is lehetőség nyílik. A    Visual    Apolló    lehetőséget    biztosít    a    beérkező    szállítói    számlák     iktatására,    igazolásra történő   kiadására   (akár   belső   levelezési   rendszeren   keresztül),   rögzíthetjük   az   igazolás   tényét, lekönyvelhetjük     a     számlát,     rendelkezhetünk     a     kifizetésről.     A     szállítói     számlák     adatait beolvashatjuk    az    elektronikus    aláírású    számla    XML    állományából.    Ha    a    számlákat    papír formájában   kapjuk,   akkor   tudunk   ajánlani   olyan   karakterfelismerő   rendszert,   amely   adatai szintén automatikusan bekerüljenek az Apolló rendszerbe. A   költségek,   kiadások   között   sok   olyan   tétel   van,   amely   több   hónapot,   akár   több   évet   is érintenek.   E   tételeink   időbeli   elhatárolására    már   a   szállítói   számlák   rögzítésekor,   vevői   számla készítésekor    lehetőséget    biztosít    a    rendszer.    Meg    lehet    határozni,    hogy    mikortól    és    hány hónapra   szeretnénk   elhatárolni   a   költségeinket   ill.   az   árbevételt.   A   rendszer   automatikusan szétbontja     az     összeget     a     meghatározott     időszakara,     így     a     havi     bontású     eredmény- kimutatásunk   a   valós   képet   fogja   mutatni   és   év   végén   sincs   gondunk   az   időbeli   elhatárolások könyvelésével. A   devizás   számlák   analitikája   hasonlóan   működik,   mint   a   forintos,   csak   a   fő   szerepet   a deviza   értéke   kapja.   Számla   mind   devizában,   mind   pedig   forintban   könyvelődnek.   Pénzügyi teljesítéskor   pedig   az   Apolló   automatikusan   elszámolja   az   árfolyam-különbözetet.   Az   év   végi árfolyam-különbség számolása is automatikusan történik. A   könyvelési   modulban   automatikusan   letárolásra   kerülnek   az   analitikákban   (pénzügy, tárgyi    eszköz,    további    modulok)    rögzített    bizonylatok    főkönyvi    könyvelése.        Nem    csak    az analitikákból    kerülhetnek    azonban    be    könyvelési    tételek,    hanem    lehet    úgynevezett    vegyes könyvelési   adatokat    rögzíteni.   A   könyvelési   modulban   találhatjuk   a   főkönyvi   kartonok,   főkönyvi kivonatok készítését is. A rendszerben 19 szempont szerint kérhetünk főkönyvi kivonatot. A   mérleg   és   az   eredmény-kimutatást   a   magyar   nyelven   kívül   angol,   német,   francia   nyelven is elkészíthetjük A     listák,     a     kimutatáshoz     nem     csak     a     képernyőn     tekinthetők     meg     ill.     printeren kinyomtathatóak,    hanem    számtalan    windows    formátumban     (PDF,    XLS,    DOC,    HTML)    le    is menthetők.     A     listák     adatai     tovább-feldolgozás     céljából     XLS,     dBase,     XML     és     további                 formátumokban is exportálhatóak . Ahhoz,   hogy   átfogó   képet   kapjunk   gazdálkodásunkról,   nemcsak   mérlegre   és   eredmény- kimutatásra   van   szükségünk,   hanem   készíthetünk   a   vagyoni   helyzet,   illetve   a   pénzügyi   helyzet alakulásáról és a mérleg- elemzésről mutatókat, továbbá cash flow-t is. A   külföldi   érdekeltségű   vállalkozások   a   főkönyvi   kivonatot,   a   tervelemzés t   elkészíthetik   a számlarendben   feltöltött   külföldi   számlaszámok   szerint,   azok   idegen   nyelvű   megnevezésükkel akár a könyvelt forint értékben, akár devizára (napi, havi átlagárfolyamon) átszámolva. A    deviza    könyvelési    menüpontban    találhatjuk    az    analitikákban    devizában    rögzített gazdasági    események    könyvelési    tételeit.    Itt    is,    mint    a    forintban    történő    könyvelésnél, lehetőség van vegyes könyvelési tételek rögzítésére akár a bizonylat- nyomatásával együtt. Vegyes   könyvelési   tételek   (pl.   költség-felbontás)   gyakran   Excel-ben   elvégzett   számítások alapulnak.    Mind    a    forint,    mind    a    deviza    könyvelési    menüpontban    lehetőség    van    XLS formátumú   feladások   fogadására.   Ez   komoly   előnyt   jelenthet,   mert   lehetővé   teszi   a   külső   vagy belső hálózaton érkező feladások közvetlen feldolgozását. A   munkaszám,   a   három   (bármilyen   célra   használható)   analitikus   mező   gyakran   strukturált felépítésű.   Pl.   az   első   két   pozíció   adja   meg   a   gyáregységet,   a   következő   két   pozíció   a   főosztályt, az   ezt   követő      kettő   pedig      az   osztályt   azonosítja.   A   könyvelési   elemzések   nem   csak   mező teljes tartalmára, hanem ezen pozíciók tetszőleges kombinációjában is elkészülnek. Az    áfa    analitikába    a    folyószámlás    tételek    rögzítésekor    automatikusan    bekerülnek    az adatok.   Adatbevitelkor   megadandó   egy   Apollós   áfa-kód,   amely   meghatározza,   hogy   az   áfa- bevallás    mely    sorába    fog    kerülni    az    áfa-alap    és    az    áfa    értéke.    Programunk    elkészíti bevallásokat és átadja az ABEVJAVA programnak. Az   áfa   időszakának   lezárása   után,   ha   lezárt   időszakra   rögzítünk   egy   elkésett   bizonylatot, akkor   a   rendszer   figyelmezet   a   lezárt   időszakra   és   az   eredeti   teljesítés   időszakát   megőrizve automatikusan    beteszi    az    értékeket    az    első    nyitott    időszak    első    napjára.    Az    áfa-analitika megmutatja az elkésett tételeket és így elvégezhetjük az esetleges áfa önrevíziót. A     Visual     Apolló     rendszerben     zárhatjuk     a     könyvelési     adatokat     is     havonta,     nem könyvelhetünk lezárt időszakra könyvelünk. A   Visual   Apolló   rendszerben   14   könyvelési   időszak   található.   A   0-s   hónap   a   nyitó,   a   13. hónap   a   záró   hónap.   A   fogalmi   adatok   a   nyitástól   és   a   zárástól   elkülönítésre   kerültek,   a tizenkét hónap akár el is térhet a naptári időszaktól. A      gazdaságiév-zárás      funkció      automatikusan      lezárja      az      évet,      összevezeti      az eredményszámlákat és megnyitja főkönyvben és az analitikákban is az új évet. A   számviteli   törvény   egyre   több   cég   számára   biztosítja   a   devizában   történő   könyvelést.   Az Apolló rendszer már több, mint tizenöt éve képes nem forintban történő könyvelésre is.