Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Közüzemi Szolgáltatók rendszer

Két rendszer is kidolgoztunk közüzemi szolgáltatók részére. Az egyikkel több fajta szolgáltatást is

lehet kezelni (víz, csatorna, hő, hulladék), míg a másik a hulladékgazdálkodóknak készült.

Víz- és csatorna, hőszolgáltató, hulladékbegyűjtő szolgáltatóknak

A   közüzemi   szolgáltatást   nyújtó   társaságoknak   két   elvárásnak   kell   megfelelniük,   a   nyereséges működésnek és az ügyfelek korszerű kiszolgálásának. Az      önkormányzatok      joggal      várják      el      a      Szolgáltatótól,      hogy      működésüket      ne      az adóbevételekből    finanszírozzák.    Átszervezésekkel    a    belső    tartalékokat    már    a    korábbi    években többször   mozgósították.   Az   áremelés   sem   lehet   mindig   eszköz,   hiszen   a   lakosság   fizetőképessége korlátozott. Az   ügyviteli   folyamat   egyszerűsítésével,   az   ügyek   egy   lépésben   történő   ügyintézésével,   a   belső folyamatok automatizálásával elérhetjük a nyereséges működést. Az   ügyfélszolgálati   irodát   hatékonyabbá   tehetjük   a   felesleges   kérdőívek   elhagyásával,   ha   az ügyintéző    a    szerződés    módosításait    egyből    a    számítógépbe    rögzíti,    és    a    keletkezett    iratot kinyomtatás    után    írják    alá    a    szerződő    felek.    Ez    gyorsítja,    pontosabbá    teszi    az    ügyintézést.    A keletkező   dokumentumokat   csatolhatjuk   a   számítógépes   nyilvántartáshoz.   Így   később   nem   kell   az irattárat    felforgatni    egy    irat    keresése    miatt,    hanem    bármikor    egy    mozdulattal    megnézhetjük, szükség esetén másolatot készíthetünk belőle. Az   ügyfélszolgálat   munkáját   optimálisabbá   tehetjük   az   internet   segítségével.   Itt   naprakész tájékoztatást   nyújthatunk   a   szolgáltatásokról,   az   ügyfél   (kellő   védelem   mellett)   minden   személyes információhoz   hozzájuthat,   elkezdheti   ügyei   intézését,   és   a   törvényi   feltételek   teljesülése   esetén aláírhatja a kérvényét. A    számlázásnak    is    gyorsan    és    pontosan    kell    történnie.    Cél    a    minél    kevesebb    emberi beavatkozás.   Egy   integrált   ügyviteli   rendszernek   részévé   kell   válnia   a   számlázási   modulnak,   amely egyrészt     támogathatja     a     számlázás     folyamatát,     másrészt     a     számla     adatai     automatikusan „átmennek” a kötelező jelleggel vezetendő számvitelnek, áfa nyilvántartásnak. A    rendszer    két    fő    részből    áll.    A    napi    munkákat    lefedő    Ügyfélszolgálati    rendszerből    és    a számlázási rendszerből. Az   ügyfelekkel   a   kapcsolatot   személyesen   az   Ügyfélszolgálati   Irodában   ill.   interneten   keresztül is tarthatjuk. Az     Ügyfélszolgálati     Iroda     rendszerével     a     szerződések     ill.     az     alapadatok     naprakész nyilvántartásával pontos, hibamentes nyilvántartást érhetünk el.   A CRM-Apolló rendszer a szerződések ill. a mérőórák leolvasott értékei alapján automatikusan elkészíti a számlákat. A pénzügyi rendszer automatizmusai nagyban megkönnyítik a munkatársak munkáját a napi feladatok ellátásában

Hulladékgazdálkodók rendszere

A hulladékgazdálkodás több feladatot jelent a gazdálkodó szervezetek számára: - meg    kell    szervezni    a    hatékony    hulladék    begyűjtését    típusonként    ( ömlesztett hulladékgyűjtés,       gyűjtőszigetes       szelektív       gyűjtés,       zöldhulladék       gyűjtés, hulladékudvarokban   történő   gyűjtés,   veszélyes-hulladékok   szelektív   gyűjtése ),   az optimális hasznosítását ill. az előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását - nyilvántartást kell vezetni hulladék fajtánként 1. (a hulladékot előállító, a beszállító megadásával ) a  beszállított mennyiségről 2. a hulladékok szelektálásáról, tárolásáról, ártalmatlanításáról 3. a továbbhasznosítható hulladékok értékesítéséről - számlázni    kell    az    ügyfelek    hulladék    beszállításait    és    a    továbbhasznosítható hulladékok értékesítéseit - nyilván    kell    tartani    a    lakosok    és    vállalkozások    hulladék    szállítási    szerződéseit, amely   tartalmazza   többek   közt   a   tároló   edényzet      méretét,   szállítás   időszakát, begyűjtés idejét -    időszakonként   –   automatikusan   –   számlázni   kell   a   lakosok   vállalkozások   felé   a hulladék begyűjtést és a tároló edény bérlete eseten annak díját - biztosítani    kell    a    feladat    állátásához    a    gépjárműveket,    mérlegeket    és    egyéb eszközöket Az    Apolló    rendszer    Hulladékgazdálkodási    rendszere    (hívjuk    CRM+    modulnak)     a    fenti feladatok   ellátására   lett   kidolgozva,   integrált   része   a   Visual   Apolló   ügyviteli   rendszernek,   amely már    több,    mint    20    éve    hétezer    hazai    és    külföldi    vállalkozás    nélkülözhetetlen    szoftvere    a mindennapok munkájában. CRM+ Hulladékgazdálkodási modul funkciói három részre oszthatóak: 1. települések, azon belül a fogyasztási-, ürítési helyek és azok szerződéseinek nyilvántartása Funkciói: - települések és azok fogyasztási helyeinek nyilvántartása - fogyasztók      szerződéseinek      (ürítés      és      edényzet      bérlet      ) nyilvántartása - ügyfélszolgálat    munkájának    ellátása    (szerződéskötés,    problémák kezelése - edényzetek bérleti díjának, azok ürítésének árjegyzéke - automatikus       számlázás       szüneteltetések       és       támogatások figyelembe vételével, számlák nyomtatása, kézbesítése - befizetések automatikus beolvasása - kinnlevősségek kezelése - jelentések, elemzések készítése 2. hulladékgazdálkodás Funkciói: - beszállítások mérlegelése, idegen ügyfelek felé számlázása - hulladékok szelektálásának naplózása - hulladékok      fajtánkénti      készletnyilvántartása      lerakó-,      tárolási helyenként - ártalmatlanítás nyilvántartása - továbbhasznosítható hulladékok értékesítése - jelentések, vezetői elemzések készítése 3. a    feladat    ellátásához    használt    gépjárművek    és    eszközök    nyilvántartása,    munkatársak munkaidő elszámolása, ösztönző rendszer kialakítása Funkciói: - gépjárművek nyilvántartása - munkatársak nyilvántartása - menetlevelek feldolgozása - üzemanyag-gazdálkodás - gépjárművek javításának, felújításának, … naplózása - figyelmeztetés lejáró dokumentumok meghosszabbítására - ösztönző rendszer felállítása és elemzése Az   Apolló   rendszer   tárolja   a   kapott   ill.   keletkezett   dokumentumokat,   amelyek   akár   ügyfelenként, akár szerződésenként bármikor elérhetőek. Az    Apolló    rendszerben    a    munkavégzés    folyamata    nyomon    követhető,    feladatok    előírásával gondoskodhatunk a munka maradéktalan ellátásáról. Amennyiben    felkeltettük    érdeklődését,    kérdése    van,    kérem,    hogy    keressen    meg    bennünket. Kérésre díjmentesen bemutatjuk rendszerünket.