Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Önkormányzatok Vagyongazdálkodási rendszere

Önkormányzatok    vagyongazdálkodással    kapcsolatos    feladatai    az    elmúlt    években    jelentősen megváltoztak, hatékony végrehajtásuk elképzelhetetlen egy integrált szoftver nélkül, amely - vagyongazdálkodás valamennyi területére megoldást nyújt - a jelenleg ismert legmegbízhatóbb adatbázisra épül - napi 12 órás szoftvertámogatás segíti a mindennapi munkát - licence megvásárlása mellett bérelhető és lízingelhető is. A    Multi    Informatikai    Kft    szoftver    csapata    1988    óta    készít    ügyviteli    programokat.    Az    általános feladatok   ellátására   készült   Visual   Apolló   rendszert   számos   szakirányú   rendszerrel   egészítettük   ki. 2008-ban    dolgoztuk    ki    a    CRM    Apolló    Vagyongazdálkodási    modult,    melyet    az    angyalföldi    és    a csepeli Önkormányzat vagyongazdálkodási szervezete jelenleg is használ.

Lakás- és helyiséggazdálkodási modul

A    számítógépes    rendszer    feladata,    hogy    az    önkormányzat    tulajdonában    lévő    lakásokat    és helyiségeket     nyilvántartása,     a     vagyongazdálkodás     támogatása,     a     bérbeadással     kapcsolatos teendők ellátása. Az adatnyilvántartás strukturált szerkezetű, leginkább egy piramishoz hasonlítható. A   társasházak   adatai   közt   kiemelt   helyet   foglalnak   el   bankszámlaszámok,   közös   képviselők és   könyvelők   elérhetőségei,   közgyűlések   és   azok   határozatainak   nyilvántartása   valamint   a   közös költség   számolásának   algoritmusa.   A   CRM   Apolló   kalkulálja   és   utalja   albetétenként   az   esedékes havi   díjakat.   A   számvitel   társasház/épület/albetét   mélységben   vezeti   a   felmerülő   költségeket   és   a befolyt bérleti díjakat, amelyből eredménykimutatás is a rendszer szolgáltatása. Épület    szinten    azok    állapotával    ill.    a    napi    feladatokkal    kapcsolatos    adatok,    feladatok találhatóak. Albetétenként   részletesen   látjuk   az   elhelyezkedéssel,   a   gazdálkodással   összefüggő   (terület, státusz,   lehetséges   funkció,   komfort   fokozat,   területi   besorolás,   tervezet   bontások   és   felújítások, berendezések, mérőórák) adatokat. A   bérleti   szerződések   adattartalma   maradéktalanul   a   negyedik   szinten   találhatóak.   Itt vezethetjük   a   bérleti   díj   számolásának   szabályát,   azokat   befolyásoló   tényezőket   (támogatások, csökkentő tényezők, szüneteltetés). A     folyamatok     egyszerűsítésével,     a     belső     folyamatok     automatizálásával     elérhetjük ügyfeleink   korszerűbb,   gyorsabb   kiszolgálását.   Az   ügyfélszolgálati   irodát   hatékonyabbá   tehetjük   a felesleges   kérdőívek   elhagyásával.   A   CRM   Apollóban   az   ügyletekhez   un.   sémák   definiálhatóak, amely     leírják     az     ügylet     végrehajtásához     szükséges     előfeltételeket,     iratokat,     készítendő dokumentumokat,   amelyeket   WORD   program   közreműködésével   az   aktuális   ügylet   adataival   el   is készíti, majd azt elektronikusan hozzárendeli a szerződésekhez. Az     ügyfelek     interneten     keresztül     is     kérhetnek     felvilágosítást,     intézhetik     ügyeiket, megnézhetik és fizethetik számláikat. A   legnagyobb   munkát   a   bérleti   díjak   számlázása,   annak   pénzügyi   rendezése,   szükség esetén    fizetési    felszólítása,    késedelmi    kamat    számolása    jelenti.        A    számlázásnak    gyorsan    és pontosan    kell    történnie.    Cél    a    lehető    kevesebb    emberi    erőforrás    igénybevétele.    A    program    a szerződések    adatai    alapján,    a    fogyasztások    leolvasott,    elektronikusan    rögzített    értéke    alapján elkészíti     a     számlákat.     Az     adatok     automatikusan     átadódnak     számvitelnek,     folyószámla- nyilvántartásnak.    A    pénzügyi    adatok    látványosan    megjelennek    a    szerződések    között    is,    amely megkönnyíti az ügyfélszolgálat munkatartásának munkáját. Sajnos     minden     gazdálkodó     szervezetnél     jelentős     munkát     ad     a     lejárt     követelések behajtása.   A   jogi   osztály   számára   készült   alrendszerrel   kezelhetjük   a   peresítéssel,   a   behajtással,   a szerződésbontással kapcsolatos teendőket.   A     CRM     Apolló     rendszer     számos     kimutatásával     megfelelhetünk     az     önkormányzat elvárásainak,   összefüggéseivel   ellenőrizhetjük   az   adatok   konzisztenciáját,   online   módon   szolgálja   a gazdálkodást, a vezetők munkáját.

Üzlethelyiségek kezelése

Az    Önkormányzatok    a    hagyományos    helységek    bérbeadása    mellett    rendelkezhetnek piacok,    bevásárló    központok    felett    is.    Ennek    alapelve    megegyezik    a    korábban    ismertetett rendszerrel,   azonban   néhány   sajátossága   (nem   társasházakban   vannak,   hanem   önálló   egységet képviselnek, más az árképzése, kaució kezelés, …) indokolja az üzlethelységek elkülönült kezelését.

Kulturális- és sportintézmények

Ez    a    modul    a    kulturális-    és    sportintézmények    költséggazdálkodására,    hasznosítható területek   egyedi   és   rendszeres,   visszatérő   bérbeadása,   rendezvények   lebonyolítására   készült.   A modul hatékony eszköze a tervezésnek, a napi feladatok ellátásának, a működések elemzésének.

Önkormányzati intézmények üzemeltetése

Az   önkormányzati   intézmények   üzemeltetésének,   központosított   eszköz   beszerzésérnek modulja   egy   készletgazdálkodási   rendszerre   épül.   Az   intézmények   illetékes   munkatársa   internetes felületen   kezdeményezheti   az   eszközök   beszerzését,   nyomon   követheti   a   beszerzés   ügyintézését. Az   üzemeltetéssel   kapcsolatos   hibákat   jelenthetik   a   vagyongazdálkodónak,   aki   intézkedhet   a   hiba elhárításáról, melynek teljes adminisztrációja, készletek kezelése is az Apolló rendszerben történik.
Legfelül a társasházak találhatóak, alatta a társasházhoz tartozó ill. az önkormányzati épületek. A következő szint az albetéteké, ezt követik a szerződések. A lakás- és helyiség gazdálkodó rendszer ráépül a Visual Apolló programcsaládra, ahol a vevői- és szállítói folyószámlák vezetése, a gazdálkodással kapcsolatos szerződések nyilvántartása és a számviteli feladatok ellátása folyik. A Visual Apolló rendszer kapcsolatot tart más (pl. banki szoftverek) társrendszerekkel is.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérdése van, kérem, hogy keressen meg bennünket. Kérésre díjmentesen bemutatjuk rendszerünket.