Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

A vállalkozás motorja: CRM Apolló

CRM = Customer Relationship Management   „Az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel való támogatása. Egy központi ügyféladatbázist kialakítva minden szempontból meg kell/lehet ismerni az ügyfelek igényeit, jellemzőit, így azok jobb kiszolgálásban részesülhetnek.”   Egy vállalkozás célja, hogy termékeket értékesítsen ill. szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.  Nagyon sokan ugyanazt a terméket forgalmazzák, ugyanazt a szolgáltatást nyújtják. A konkurenciát csak az odaadó, vevőközpontú munkával tudjuk megelőzni. Sok erőfeszítésbe kerül egy ügyfél megszerzése, de legalább annyi energiát kell fordítani meglévő ügyfeleink megtartására is.                   Manapság a társaságok munkatársai a napi feladat elvégzéséhez (az ügyviteli rendszeren kívül) egy szövegszerkesztőt, egy táblázatkezelőt és egy levelező programot használnak. Egyre többen ismerik fel, hogy az információ birtoklása, szakszerű felhasználása egyenlő a hatalommal. Meg kell becsülnünk az ügyfeleket, a velük kapcsolatos információkat – mint az orvosok a korlapokat – össze kell gyűjtenünk. Mielőtt egy ügyféllel felvesszük a kapcsolatot, megnézhetjük milyen események történtek a múltban, mikor és mire költötték a pénzüket nálunk (és mire nem). Ha a vevő érzi, hogy fontos nekünk, a jövőben is stabil vásárlónk marad.  

A CRM rendszerek három területet fednek le:

                               - marketing munka                                - értékesítés                                - ügyfélszolgálat Két fajta CRM rendszert ismerünk. Az egyik, amelyiket független rendszerként készítettek, a másik, amely össze van kapcsolva a tényadatokat hordozó (ERP) ügyviteli programmal. A Multi Informatikai Kft két fajta CRM rendszert fejlesztett ki. Az egyik egy általános, mindenki számára használható, a cég sajátságos működése szerint kiegészíthető rendszer. A másik az „ágazati CRM rendszer”, ami egy-egy olyan szakterületet fed le, mint közüzemi számlázás, irodaház és bevásárlóközpont üzemeltetés, szállítmányozás ....

Marketing

  A CRM-Apolló rendszer az ügyfeleket két külön csoportként kezeli. Az első a már üzleti kapcsolatban álló partnerek, a másik – reményeink szerint - a leendő vevők.   Számtalan, a célpiacunknak is megfelelő vállalkozások adatait tartalmazó adatállományt vásárolhatunk. A CRM Apolló rendszer képes ezen adatokat beolvasni és feldolgozni.             A marketing cd-k hátrányai, hogy kevés adatot tartalmaznak és azok nem időállóak. Szerencsére az adatoknál gyakran találkozunk a társaságok web címével.     Minden magára adó vállalkozás az interneten szeretné bemutatni tevékenységét, hogy ezzel ő is vevőt szerezzen magának. Ezt ki lehet használni!  Meglátogatva web helyüket, amennyiben potenciális vevőt vélünk felfedezni bennük, akkor telefonálhatunk, faxot ill. e-mailt küldhetünk nekik.  (A web-en megtalálhatjuk az aktuális elérthetőségeket is.)  A CRM Apolló rendszer körlevelével egyszerre több társaságot is megszólíthatunk.   A marketing partnerrel kapcsolatos eseményeket (feljegyzés), feladatokat és dokumentumokat hozzájuk csatolhatjuk, így mindig pontos képet kapunk a kapcsolatunkról, nem felejtjük el a kapcsolat folytatásához tervezett lépéseinket. Sikeres kapcsolatfelvétel esetén a marketing ügyféltörzsből áthelyezhetünk adatokat az üzleti ügyféltörzsbe.

Értékesítés

  A társaságok működése nem öncélú, hanem a profitszerzés a cél. A működés középpontjában a vevőnek kell állni, aki megveszi a termékeket, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat. A CRM Apolló rendszerrel az ügyfelekkel történt eseményeket (telefonbeszélgetés, levelezés, megbeszélések, …) naplózhatjuk, a szerződéseket, a feladatokat, a keletkezett dokumentumokat a vevőkhöz rendelhetjük. Figyelni lehet vele a vevők változó igényeit, figyelmeztet bennünket a lemorzsolódó, az elveszett, vagy az elhanyagolt vevőkre. A VIP partnerek is kiemelt kapcsolattarást igényelnek, hiszen a profit nagy részét ők hozzák.   Marketing szakemberek szerint, azok a vevők, akiket három havonta nem szólítanak meg (személyesen, telefonon), előbb-utóbb elmaradoznak. A CRM Apolló rendszerrel összeállíthatunk egy kérdőívet, amelyet vevőlátogatás alkalmából feltehetnek az üzletkötőink, melyet  kiértékelhetünk.

Szerződések

Nyilvántarthatjuk a vevői és a szállítói szerződéseket és az ezeket összefogó keretszerződéseket is. A CRM Apolló rendszerrel jelenleg két típusú szerződést vehetünk fel (igény esetén kiegészítjük más fajtákkal is): -         egyedi szerződések, amely egy célfeladat ellátására kötöttünk -         egy folyamatos feladat elvégzésére, pl. rendszerfelügyelet   Az egyedi szerződések általában több részfeladatból állnak. Ezek leírására, határidejére, vállalási összegére, a teljesítés nyomkövetésére is lehetőséget biztosítunk. A folyamatos teljesítésű szerződéseknél felvihetjük a rendszeres havi díjakat és az eseti munkavégzés paramétereit. Az elvégzett munka igazolt munkalapjai a számlázás alapját képezi. A CRM Apolló rendszerrel - akár a korábban bevitt etalon dokumentumokat felhasználva – elkészíthetjük a szerződés szövegét. Az aláírt szerződés hozzácsatolható a szerződéshez. A szerződéskötés folyamán keletkezett feljegyzések, faladatok ugyancsak részei a szerződés-nyilvántartásnak.   Számlát egy-egy szerződésre is készíthetünk, de az automatikus számlázás nagytömegben állítja elő az esedékes számlákat.   A CRM Apolló rendszerrel elemezhetjük a szerződésállományunkat tárgyuk, határidejük, felelősük, … szerint.

Feladatok

A CRM Apolló rendszerrel két szintű mapparendszerben, hozzáférési jogosultságok megadásával nyilvántarthatjuk akár az általunk készített, akár a kapott dokumentumokat. Ezeket hozzárendelhetjük ügyfelekhez, szerződésekhez, munkatársakhoz, így ezek elérhetőek a fenti helyeken is. A CRM Apolló rendszer olvassa az OUTLOOK rendszer kimenő és bejövő leveleit, válaszolhatunk rá, hozzá rendelhetjük az ügyfelekhez, szerződésekhez, feladatokat írhatunk elő.

Elemzések

A CRM Apolló rendszer az ügyviteli program adatait felhasználva számtalan elemzést készít, amely segíti a napi munkákat, nélkülözhetetlenek az üzleti döntések meghozatalához.

Az Ön igényére szabjuk!

A CRM Apolló rendszert úgy fejlesztettük, hogy a leggyakrabban felmerült  általános igényeket elégítse ki. A program valamennyi modulját elláttunk csatlakozás pontokkal. Kérésükre elkészítjük a saját munkafolyamataikhoz a szükséges fejlesztéseket, amelyek – a csatlakozási pontokhoz illesztve - szerves részét képezhetik a CRM Apolló rendszernek.

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Bemutató letöltése Bemutató letöltése