Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Villamos energia fogyasztói szerződések nyilvántartása

Szerződések

Az    Apollóhoz    közvetlenül    kapcsolódó    modul,    melyben    nyilvántarthatók    a    fogyasztókkal    kötött szerződések.    Ezen    szerződések    tartalmazzák    azokat    a    feltételeket,    melyek    alapján    a    nyújtott szolgáltatás számlázása történik: - szerződés érvényességének időszaka - kap-e részszámlát, milyen mennyiségről - fizetési határidő - számla devizaneme - szerződött energia díj - az ár tartalmazza-e a KÁT-ot - szerződött mennyiség - szerződéshez kapcsolódó fogyasztási helyek A szerződésekhez kapcsolódó fogyasztási helyek (POD) adatait külön törzsként kezeljük: - fogyasztási hely megnevezése, címe, azonosítója - fogyasztási hely típusa (SLP/AMR) - havi prognózisok - MÉF - profil típus - elosztó - kereskedő - mérlegkör felelős - RHD fizető (fogyasztó/kereskedő) - RHD tarifa - bejelentkezés dátuma - kijelentkezés dátuma A POD adatok naprakészségét az ún. „szinkron” file beolvasásával is biztosítani tudjuk.

Törzsadatok

A számlázáshoz és a szerződések nyilvántartásához több törzsadatot is bevezettünk: - Elosztó törzs - Kereskedő törzs - Mérlegkörök - Profil típusok - RHD tarifák

Számlázás

A számlázás alapban fogyasztási helyenként történik. A számlázáshoz külön paraméterként definiálhatjuk a számlázandó tételeket: - megnevezés - számla tétel csoport (RHD, energia díj, pénzeszköz) - áfa kulcs - mennyiségi egység - könyveléshez szükséges adatok (fők. szám, analitikák) - egységárak időszakonként (RHD és pénzeszközök esetén) A havonta változó számlázáshoz szükséges adatok külön felületen tarthatók karban: - közvilágítási órák száma - KÁT egységár - KÁT arány

Részszámlák

Azon   fogyasztók,   akik   szerződés   szerint   kapnak   részszámlát,   a   teljesítési   időszakot   megelőzően   a szerződött    mennyiség    (prognózis)    meghatározott    részéről    (általában    %-os    arány,    de    lehet    a mennyiség   15   napra   eső   számított   részéről   is)   részszámlát   kapnak.   A   részszámlák   mennyisége automatikusan levonódik az havi számlák mennyiségéből.

Havi számlázás

A   fogyasztási   hely   típusától   függően   a   hó   végi   számla   kétféle   lehet.   SLP   fogyasztók   esetén   a mértékadó   éves   fogyasztás   (MÉF)   1/12-ed   része   kerül   kiszámlázásra   (részszámla),   AMR   fogyasztók esetén   a   beérkező   mennyiségi   adatoknak   megfelelő   mennyiségeket   számlázzuk   (havi   elszámoló számla). A    fogyasztóknak    lehetőségük    van    havi    mérőóra    állás    diktálására,    ebben    az    esetben    a    havi számlázás nem MÉF/12, hanem a diktált óraállás alapján történhet.

Elszámoló számlázás

Általában   évente   egyszer   kerül   sor   az   SLP   fogyasztók   mérőórájának   elosztó   általi   leolvasására.   Az előző   leolvasás   óta   elhasznált   mennyiség   alapján   ilyenkor   van   lehetőségünk   a   fogyasztóval   pontos elszámolásra. Az elszámoló számla tartalmazza az elszámolás időszakában kiszámlázott tételeket. Villamos energia trading szerződések nyilvántartása Az   Apollóhoz   illetve   az   Apolló   Store   moduljához   közvetlenül   kapcsolódó   modul,   melyben   az   áram kereskedelem értékesítési és szállítói szerződéseit tarthatjuk nyilván. A szerződött mennyiségek órás bontásban, 4 tizedes pontossággal MWh-ban tárolódnak.

Szerződések

Mind az értékesítés, mind a szállítói szerződések tartalma: - szerződés kelte - partner adatai - szerződött termék típusa - futamidő (napi, havi, éves … stb) - teljesítési időszak (nap) - teljesítési időszak (óra) - szerződött mennyiség - egységár - számlázás ártípusa, devizaneme - fizetési határidő(k), fizetési ütemezés - szerződött mennyiség órás bontásban

Számlázás

Az   értékesítés   szerződések   számlázása   minden   esetben   szállítólevél   alapján   történik.   Szállítólevél szerződésenként   készül   a   fizetési   ütemezés   szerint.   Számlázáskor   az   azonos   partnernek   készült azonos devizanemű és ártípusú szállítóleveleiből egy számla készül.

Értékesítési és szállítói szerződések összekapcsolása

Lehetőségünk      van      a      kötött      szerződéseket      egymással      óránként      összekapcsolni,      azaz nyilvántartható, hogy az adott megvásárolt mennyiséget kinek értékesítettük tovább. Ezek    alapján    egyszerűen    elemezhető,    hogy    egy-egy    ügyleten    mennyi    volt    a    hasznunk,    illetve segítségünkre lehet a menetrendek  elkészítésében.

Határkapacitás

Lehetőség    van    a    rendszerben    a    határkapacitás    (órás,    napi,    heti,    havi,    éves)    rögzítésére,    a mennyiség   és   az   egységár   óránkénti   megadására.   A   nyilvántartás   lehet   az   alapja   a   V614   jelű statisztika elkészítésének. Amennyiben    felkeltettük    érdeklődését,    kérdése    van,    kérem,    hogy    keressen    meg    bennünket. Kérésre díjmentesen bemutatjuk rendszerünket.