Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Termelő és gyártó üzemek
A   Visual   Apolló   rendszer   „Termelésirányítási   és   készletgazdálkodási   modulja”   azon   vállalkozások számára   készült,   akik   a   vásárolt   alapanyagból   gyártási   folyamat   során   készterméket   állítanak   elő, melyet értékesítenek. A rendszer törzsadatként nyilvántartja a - cikkek (alap-, segédanyag, félkész-, késztermék) - raktárak üzemi egységek adatait - szállítók és vevők adatait. Főbb funkciói: I. Anyagbeszerzés II. Minőség-ellenőrzés III. Raktározás IV. Vevői rendelések kezelése V. Gyártási folyamatok VI. Előkalkuláció VII. Gyártás VIII. Utókalkuláció IX. Késztermékek értékesítése X. Üzemi karbantartás XI. Kimutatások, elemzések I. Anyagbeszerzés A    Visual    Apolló    rendszer    az    alap-,    és    segédanyagok    adatait    közt    nyilvántartja    a    beszerzéssel kapcsolatos   információkat:   kik   a   beszállítók,   mennyiért,   milyen   szállítási   és   fizetési   határidővel szállítanak.   A   termelés-ütemező   modul   napi   bontásban      -   az   előbb   felsorolt   szállítási   ismérvek figyelembe   vételével   -   megadja,   hogy   mely   anyagokat   kell   megrendelni/megvásárolni   a   folyamatos termelés érdekében úgy, raktározásuk is optimális legyen. A   Visual   Apolló   rendszerrel   a   gyártáshoz   szükséges   alap-,   és   segédanyagokat   megrendelhetjük   a szállítótól   úgy,   hogy   azzal   valamennyi   fázist   lekezelhetjük   (árajánlat   kérés   és   fogadás,   megrendelés küldés,    rendelés-visszaigazolás    fogadása,    szállítási    megbízás,    bevételezés).    A    kimenő    levelek magyar, angol, német, olasz, francia nyelven is elkészíthetők. A rendelés-nyilvántartási rendszer képes adatot küldeni a EDI rendszer felé. II. Minőség-ellenőrzés Azon   termékek,   melyeknek   minőségét   a   gyártás   megkezdése   előtt   ellenőrizni   kell,   egy   „karantén” raktárba kerülnek. A bevizsgálás után átkerülnek az alapanyag raktárba. III. Raktározás A    Visual    Apolló    rendszer    számtalan    raktári    ill.    üzemi    egységet    képes    kezelni.    A    raktárakba automatikusan    bekerülnek    a    bevételezés,    a    gyártás,    az    értékesítés    mozgásai.    Ezeken    kívül regisztrálhatunk   számtalan   speciális   ki-   és   bevételezést.   Ilyen   lehet   pl.   a   minta,   a   selejtezés,   és   a káresemény. A program tartalmazza a komplex leltározás folyamatát is. IV. Vevői rendelések kezelése A   Visual   Apolló   rendszerrel   végig   kísérhetjük   a   vevői   megrendelések   valamennyi   fázisát:   árajánlat kérés   –   küldés,   megrendelés   érkezés,   visszaigazolás   küldése,   adatok   átadása   a   gyártás-ütemező modulnak, kiszállítások dokumentumai, értékesítés szállítólevelét, majd a számlát. A    program    a    leveleket    magyar,    angol,    német,    francia,    olasz    nyelven    képes    elkészíteni,    a megrendelés adatait fogadja az EDI rendszerből. V. Gyártási folyamatok A     programmal     nyilvántarthatjuk     a     humán     és     gépi     erőforrásainkat     (szakképzettség/típus, előfordulás,   darabszám).   Megadhatjuk   a   gyártási   folyamatok   leírását:   anyagszükségletet,   gépi-   és humán   erőforrás-,   és   időigényét.   Kapcsolódó   folyamatok   esetén   hasonló   módon   megadhatjuk   a félkész   termékek   előállításának   leírását   is.   A   gyártási   folyamat   anyagszükségletében   szerepelhet félkész   termék   is,   melyek   az   anyagszükségletek   között   szerepelhetnek   az   alapanyagok   mellett. Gyártás    tervezésekor    a    rendszer    megnézi,    van-e    raktáron    félkész    termék,    ha    nincs    akkor rendelkezik a félkész termék legyártásáról is. VI. Előkalkuláció A   gyártáshoz   szükséges   anyagok   beszerzési   értékeit   ismeri   a   rendszer.   Megadhatjuk   a   humán   és gépi   erőforrások,   az   általános   költségek   gyártási   egységre   vonatkoztatott   egységárait,   melyből előkalkuláció elkészíthető. VII. Gyártás A   vevői   rendelésből   fogadja   a   megrendelt   termékeket   szállítási   határidő   szerint,   mely   kiegészíthető a    raktárra    történő    rendelésekkel.    Az    igény    alapján    –    a    gyártási    folyamatok    ismeretében    elkészíthetjük     a     termelési     tervet.     A     program     a     hiányzó     alapanyagok     listáját     átadja     az anyagbeszerzésnek. Gyártás   befejezésekor   -   a   normák   alapján   –   csökkenti   az   alap-   és   segédanyagok   készleteit,   a     késztermékeket    raktári    nyilvántartásba    veszi.    Az    azonosításhoz    szükséges    dokumentumokat (vonalkóddal vagy anélkül, doboz, raklap azonosítóval) elkészíti a rendszer. VIII. Utókalkuláció A gyártási folyamat befejeztével a ténylegesen felmerült költségekről utókalkulációt végezhetünk. IX. Késztermékek értékesítése A    késztermékeket    –    rendelés-nyilvántartás    szerint    –    a    kialkudott    klauzák    alapján    (vevő    jön    a termékért,     szállítást     kért,…)     értékesíthetjük.     A     raktári     kiadáshoz     (kapujegy),     szállításhoz, késztermék   átadáshoz   szükséges   szállítóleveleket   kinyomtatja   a   rendszer.   A   szállítólevelek   alapján automatikusan      elkészíthetjük      (belföldi      ill.      export      egyaránt)      a      számlákat,      mely      adatai automatikusan átadódnak a pénzügyi könyvelési, áfa nyilvántartási rendszernek. X. Üzemi karbantartás Ezen    programrésszel    a    gépek    karbantartásait    ütemezhetjük,    el    elvégzett    karbantartásokat regisztrálhatjuk, melynek költségét figyelembe vesszük a elő- ill. utókalkulációban. XI. Kimutatások, elemzések A   Visual   Apolló   rendszer   kimutatásaival,   elemzéseivel   megnézhetjük   tételesen   és   összesítve   a készlet   változásait,   aktuális   készleteket,   elfekvő   készletek,   ABC   elemzésével   az   adott   időszakot összevethetjük az előző év hasonló időszakával. Terveik közt szerepel múlt adatain alapuló az un. „Forecast”, előrejelző modul kialakítása is. A   „Termelésirányítási   és   készletgazdálkodási   modul”   szerves   része   a   Visual   Apolló   rendszernek. Cikkek     mozgásainak     adatai     (beszerzés,     gyártás,     értékesítés)     automatikusan,     valós     időben letárolódnak a pénzügyi, könyvelési, áfa nyilvántartási rendszerben. A   program   általános   rendszer,   mind   a   vegyiparban,   textiliparban,   élelmiszer-iparban,   elektronikai gyártásban, … egyaránt használható. A   technológiai   folyamatok   minden   területen   speciálisak.   Más   gépsoron,   más   időszükséglettel   kell előállítani    a    különböző    termékeket.    A    Multi    Informatikai    Kft    –    igény    szerint    –    vállalja,    hogy    a összetett gyártás folyamatok ütemezését a Felhasználó igényének megfelelően kialakítja. Amennyiben    felkeltettük    érdeklődését,    kérdése    van,    kérem,    hogy    keressen    meg    bennünket. Kérésre díjmentesen bemutatjuk rendszerünket.